Lerágott csont, hogy megváltozott a világ; az információtechnológia robbanásszerű fejlődésével pedig a korábbi – főleg a porosz iskolarendszerre jellemző – tanítás-tanulásmódszertannak is meg kell újulnia. A tényszerű információk